שיווק סנסורי, המתייחס לחושים שונים ולשילוב ביניהם, הוא אסטרטגיה ידועה שהשימוש בה הביא להצלחות רבות בקרב קמעונאים. ידוע שריח יכול למשוך דמוגרפיות ספציפיות לחנות, ושהמוזיקה המתנגנת בחנות אליה אנו נכנסים משפיעה על מצב רוחנו ועל נכונותנו לבצע קניה. והנה, “סינסתזיה” – עירוב בין חושי – היא תופעה  בה חוש אחד גם משפיע ומפצה על התפיסה החושית של חוש אחר.  ניצול של התופעה בידי קמעונאים ומשווקים יכול להסב לקונה או לצרכן חוויה כוללת, המאפשרת לערב את הקונה ולהשפיע עליו בדרכים שונות. המאמר מונה דוגמאות לשימוש בשיווק סנסורי ובסינסתזיה להגברת המכירות.

המאמר המלא פורסם באתר איגוד השיווק / דה מרקר.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!