לאחר שנים של שיווק כוחני, “יודע כל” ולעתים דורסני, קורא העידן הדיגיטלי לחברות לאמץ אסטרטגיה שיווקית צנועה יותר, תמימה וטבעית. מכאן אנו רואים מעבר לחברות שמאזינות, ואינן מהססות להסס ולדבר על זה.

על תיאור המגמה, אילו חברות עושות זאת, ומה המגמה הבאה – במאמר שנכתב עבור איגוד השיווק | דה מרקר.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!