השאיפה של כולנו להיות חופשיים, מביאה לכך שמושג החופש הוא כלי שיווקי מערב. ניתן לאפיין את השימוש במושג החופש ע”י חברות לפי קהלי יעד – נשים רוצות להיות חופשיות מ”מטרדים”, גברים – להיות “לבד”, בני נוער – להיות חופשיים מ”מבוגרים”. ואולם ישנה הזדמנות לפילוח קבוצות אינדיווידואליות המאופיינות ע”י תחושת חופש אחרת, וכדאי להשתמש בפילוח כזה על מנת ליצור קשר חזק יותר בין המותג לבין הצרכן.

המאמר המלא – כרגיל – באתר איגוד השיווק | דה מרקר

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!