דור ה-Y, צרכנים שנולדו בין 1980 עד 2000, הם קבוצה דמוגרפית חשובה מאוד מבחינת המשווקים, הן בשל החלטות הקניה שהקבוצה מקבלת עבור עצמה והן עקב ההשפעה הגדולה של הקבוצה על קניות שאר בני המשפחה. בעוד שמדובר על טווח גילאים רחב, הכולל קבוצות שונות של צרכנים, יש להם הרבה מהמשותף, ושיווק לדור הזה צריך להישען על כמה תובנות מרכזיות, עליהן כתבנו  בהרחבה באתר איגוד השיווק. בואו לקרוא.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!