שלושה כלים דיגיטליים שמשנים את תעשיית קניית האיפור:
ה״ותיק״ – http://ift.tt/1VsNEdx
המערב כלי פיזי בנקודת המכירה – http://ift.tt/1uQHj1G
המגוון ביותר – http://ift.tt/1VsNEdy
[green_message]Source: http://ift.tt/1uQHj1G [/green_message] Follow me on Facebook at http://ift.tt/1f5lZRy

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!