#socialmedia #trends #innovation #snapchat #chattingapps #wechat #facebook #twitter #slack #futureof #socialplatforms
מחקר שערכנו עבור חברת כרמלון שיווק דיגיטלי מעלה, כי הרשת החברתית אינה מוגבלת עוד לפלטפורמות: היא “מתרחשת” בכל מקום. כניסת הרשת החברתית לחיינו הביאה לשינויים עמוקים באורח החיים של כולנו – כצרכנים וכמותגים כאחד. כיום, כמעט כל סוג של תוכן או מסחר כולל רכיב של רשת חברתית, ובעתיד הקרוב, כל החברות המצליחות יאמצו אסטרטגיית ליבה של social, בין אם כלפי הלקוח / הצרכן ובין אם בתוך החברה, כאמצעי לתקשורת פנים.
חשוב לזכור כי צרכנים מתחילים לראות בפלטפורמות של רשתות חברתיות כסוג של מטרד, ממנו הם מנסים להתנתק לעתים קרובות יותר. מכאן שמשווקים שמעוניינים להשתתף בשיח ברשת החברתית חייבים (כמו תמיד) לתרום תוכן רלוונטי ובעל ערך, שהנו פרסונלי, ומותאם למאפייני הפלטפורמה הספציפית. חברות לאמץ מאפיינים של רשתות חברתיות ולשלב חוות דעת, הפניות, ואפליקציות תקשורת, כדי לספק לצרכנים מידע תומך-החלטה, כמו גם מאפייני שירות, אליהם הם כבר רגילים. בנוסף, יש לקחת את המסחר ברשת החברתית לשלב הבא: במקום לחקות פלטפורמות מסחר אלקטרוני “רגילות”, ניתן להשתמש בכוח של חוות הדעת, הויראליות והמיידיות, המאפיינות את הרשת החברתית, כדי להניע מכירות.
זאת ועוד – במאמר הבא (ובמצגת המשולבת בו), בגרסה בעברית (יש גם גרסה באנגלית)
http://ift.tt/1RfMaVR
[green_message]Source: http://ift.tt/1RfMaVR [/green_message] Follow me on Facebook at http://ift.tt/1f5lZRy

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!