מגמות בעולם הבריאות ואיכות החיים, לקראת 2014

מצגת מגמות בבריאות ואיכות חיים שיש להן השלכות על שוק מוצרי הצריכה והקמעונאות, לקראת 2014

 [slideshare id=27201470&doc=hw2014trendsoct-131015063234-phpapp01]

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!