Here’s Another Hilarious Ad That Tries to Get People in Denmark to Have More Sex

סוכנות טיולים דנית החליטה להשתמש בטיעון המנצח: בחופשה עושים יותר סקס. צאו לחופשה. את זה קשרה באופן משעשע לעניין בעיית שיעור הילודה השלילי בדנמרק, ומשם הדרך לפניה לקהל קונים חדש – החמות – כבר היתה קצרה. בפרסומת חדשה, החברה פונה לאמהות ומציעה להן לרכוש נופש אקטיבי זוגי לבן ולאשתו, כדי לקבל תשואה בדמות נכד תוך תשעה חודשים. יצא להם מצחיק, ואנחנו למדנו שפולניה זה בדנמרק.
[green_message]Source: http://ift.tt/1O5U3uD [/green_message] Follow me on Facebook at http://ift.tt/1f5lZRy

Leave a Reply