על תופעת הסינסתזיה: שיווק המערב את כל החושים

שיווק סנסורי, המתייחס לחושים שונים ולשילוב ביניהם, הוא אסטרטגיה ידועה שהשימוש בה הביא להצלחות רבות בקרב קמעונאים. ידוע שריח יכול למשוך דמוגרפיות ספציפיות לחנות, ושהמוזיקה המתנגנת בחנות אליה אנו נכנסים משפיעה על מצב רוחנו ועל נכונותנו לבצע קניה. והנה, “סינסתזיה” – עירוב בין חושי – היא תופעה  בה חוש אחד גם משפיע ומפצה על התפיסה החושית של חוש אחר.  ניצול של התופעה בידי קמעונאים ומשווקים יכול להסב לקונה או לצרכן חוויה כוללת, המאפשרת לערב את הקונה ולהשפיע עליו בדרכים שונות. המאמר מונה דוגמאות לשימוש בשיווק סנסורי ובסינסתזיה להגברת המכירות.

המאמר המלא פורסם באתר איגוד השיווק / דה מרקר.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s